Iva Janžurová

Ocenenie za prínos v kultúre na divadelnom festivale Vianoce v divadle 2015.

Riaditeľ festivalu odhalil ocenenie Janžurovej.