Divadlo Korbáč Myjava

Niečo o Divadle Korbáč

Divadlo Korbáč z Myjavy začal vyvíjať svoju činnosť v decembri 1989. Počas 23-ročnej existencie kolektívu prešlo jeho radmi okolo 60 hercov a spolupracovníkov. Divadlo Korbáč sa prezentovalo prevažne vlastnou tvorbou zameranou na malé javiskové formy, estrádno-kabaretné programy, pouličné jarmočné divadlo, či ľudové ochotnícke divadlo. Kolektív sa veľmi úspešne venoval divadelnej improvizácii, s ktorou slávil úspechy na viacerých súťažiach v rámci Slovenska. Najúspešnejšie obdobia prežil DS Korbáč počas spolupráce so scenáristkou, dramaturgičkou a režisérkou PaeDr. Annou Gamanovou zo Senice. Členovia DS Korbáč taktiež hosťovali vo viacerých projektoch senických súborov M-Divadlo, Zádrapky, či Okena Theatre. Herci Divadla Korbáč sa počas 23-ročnej pôsobnosti predstavili na významných divadelných prehliadkach a festivaloch: Svetový festival amatérskeho divadla v ruskom Glazove, Medzinárodný festival amatérskeho divadla v nemeckom Neuenstadte, Scénická žatva Martin, Jiráskov Hronov, Festival slovenských inspiratívních divadel v Kabinetě Múz Brno, Festival Apostrof Praha, DIV Trnava, Divadelná Nitra, Kremnické gagy.

Najväčšie úspechy hercov Divadla Korbáč na súťažných prehliadkach amatérskeho divadla: Laureát celoslovenskej prehliadky Belopotockého Mikuláš 1994 v kategórii B s inscenáciou „Komturove kroky“ (Korbáč Myjava), 2. miesto na celoslovenskej prehliadke Belopotockého Mikuláš 1996 s hrou „Cesta do Taru“ (M-Divadlo Senica), 3. miesto na celoslovenskej prehliadke Festival divadla mladých v Senici (FEDIM 1998) s predstavením „Groteska“ (Korbáč Myjava).

Archív divadelných počinov Divadla Korbáč Myjava:

R. Verner a kolektív Korbáč: Televízor (1990)

M. Kňazský, R. Verner a kolektív Korbáč: Bez slov (1990)

R. Verner a kolktív Korbáč: Vstúpte do blázinca alebo rozšírte naše rady (1991)

Kolektív Korbáč: Slovné zvratky (1991)

V. V. Jerofejev a A. Gamanová: Komturove kroky (1994)

Kolektív Korbáč: 1. Improšou (1996)

R. Verner a kolektív Korbáč: Putovná spoločnosť Raffaela Scantiniho (1997)

Kolektív Korbáč: 2. Improšou (1997)

Kolektív Korbáč: 3. Improšou (1997)

Kolektív Korbáč: 4. Improšou (1997)

W. Allen, K. Voneghut, A. Gamanová: Groteska (1998)

Kolektív Korbáč: 5. Improšou (1998)

Kolektív Korbáč: 6. Improšou (1998)

R. Verner: Cesta do pálenice (1998)

Kolektív Korbáč: 7. Improšou (1998)

Kolektív Korbáč: 8. Improšou (1999)

Kolektív Korbáč: 9. Improšou (1999)

R. Verner a kolektív Korbáč: 10. rokov Korbáča alebo Ďakujeme za každý Váš úsmev (1999)

V. Verner: Zabíjačka (1999)

Kolektív Korbáč: 10. Improšou (2000)

R. Verner: Keď sme išli do hory na drevo (2000)

R. Verner: Tlačenie kapusty (2001)

R. Verner: Šiby-riby, mastné ryby… (2002)

R. Verner, V. Verner: Svadba alebo Ešče som sa neoženel… (2003)

R. Verner, M Kňazský a kolektív Korbáč: Korbáč varí guláš pre EÚ (2004)

R. Verner, V. Verner, J. Vernerová: 11. Improšou – Myjava nehľadá Superstar (2004)

V. Verner a kolektív Korbáč: 12. Improšou – Leopoldovci (2005)

V. Verner a kolektív Korbáč: 13. Improšou – Poštár bez seba (2006)

V. Verner, R. Verner: Jako sa o strýca Hrušku smrt pokúšala (2007)

J. Benčík a kolektív Korbáč: Dvere (2007)

R. Verner a kolektív Korbáč: 14. Improšou (2007)

R. Verner, V. Verner: Svadba jako remen alebo to ste ešče nevideli! (2009)

R. Verner, V. Verner: Volte číslo devat, nebudete stenat..! (2010)

R. Verner a kolektív Korbáč: Svetlo na druhém brehu alebo návrat strateného syna! (2011)

R. Verner a kolektív Korbáč: Proč bychom sa netešila, ket nám Hruška scenár dal… (2012)

Ďalšie projekty a hosťovania hercov Divadla Korbáč:

V. Verner, M. Ilovičný: Fantasmagória – DS Exprivata industria (1991)

V. V. Jerofejev, A. Gamanová: Martin – Myjava – Okena Theatre Senica (1992)

V. Verner: Dnes mám narodeniny – DS Exprivata industria (1993)

A. Gamanová: Traumdeutung – DS Zádrapky Senica (1994)

F. Arrabal, A. Gamanová: Cesta do Taru – M-Divadlo Senica (1996)