Jaroslav Prusenovský

Ocenenie za prínos v kultúre na divadelnom festivale Vianoce v divadle 2009.

Dcéry p. Prusenovského spolu s p. Henčom odhalili počas festivalu ocenenie pre Jaroslava Prusenovského za prínos v kultúre.