Martin Huba

Ocenenie za prínos v kultúre na divadelnom festivale Vianoce v divadle 2017.