Anna Gamanová

Ocenenie za prínos v kultúre na divadelnom festivale Vianoce v divadle 2006.

Riaditeľ festivalu odhalil počas festivalu ocenenie pre Annu Gamanovú za prínos v kultúre.