Bolek Polívka

Ocenenie za prínos v kultúre na divadelnom festivale Vianoce v divadle 2006.

Kolega a kamarát Bolka Polívku, Jiří Pecha odhalil počas festivalu ocenenie za prínos v kultúre.